TARTU WEATHER

Eelmisea hooaja matkad viisid meid Tartumaa tervisespordi radadele ja spordiobjektide juurde. Saime tutvuda oma kodukandiga ning näha Tartumma arenguid.
2024. aasta kevadel-suvel on matkasarja läbivaks teemaks Tartumaa kultuurilooga seotud kohad (muuseumid, kultuuriaknad, toidu- ja rahvakultuuriga ning arhitektuur ja ehituskultuuriga seonduv, kultuurihällid jne), sest aasta 2024 on nimetatud Kultuuririkkuse aastaks. Ühtlasi on Tartu nimetatud 2024 aasta Euroopa kultuuripealinnaks.
Matkadel osalemine on jätkuvalt tasuta.
Traditsiooniliselt toimuvad matkad 2 korda kuus kahe nädala vältel - nii saab endale matkaks sobiva aja valida.
Matkajad alustavad teekonda oma kodust endale sobival päeval ja kellaajal, kas üksi või koos seltskonnaga. Ühiselt valitakse põnev marsruut ja rahulik tempo.
Peaauhinnaks on taaskord jalgratas. Ratta loosis osalemiseks peab olema aktiivne osaleja ja külastama vähemalt kaheksat matkapunkti. Väiksemaid auhindu keerleb loosirattas ka uuel hooajal nii iga matka osalejate vahel kui hooaja lõpus, vähemalt kuuest matkast osa võtnud matkajate vahel.
Igal matkal loosime kooliõpilaste vahel välja kaks Kommipommi kommipakki. Loodetavasti on see motiveeriv.
Tähelepanu! Sel hooajal järelmatkamist ei toimu, sest see põhjustas varasemalt palju segadust. Kaks nädalat ühe sihtkoha külastamiseks on piisavalt pikk aeg, et oma ajakavas võimalus leida. Erandeid tehakse tõendusmaterjali olemasolul.

Kalender 2024

Sihtkoht 1

2024 on kultuuririkkuse aasta, liikumisaasta aga jätkub endiselt. Meie kultuuririkkus peitub meie inimestes ja selles, mida inimesed on oma pühendumuse ja loova vaimuga suutnud ära teha, et oma elu ilusamaks ja mõtestatumaks muuta. Kultuuriline mitmekesisus on väärtus, mis ümbritseb meid kõikjal, kuid kultuuri tundmine eeldab vaimu, maitsete ja kommete treenitust.
Alustame oma matkahooaega Tartu linnas ja hakkame märkama ning koguma kultuuririkkust . Rattaga Raadi avastamine on põnev - kuigi sihtkoht pole kaugel, siis tiirutamist ja vaatlemist jätkub kauaks, sest Raadi park on üks eredamaid pargikujundusi Eesti mõisaparkide ajaloos.
Ülemine park on osa ajaloolisest Raadi mõisapargist, kus on valdav algne lahendus. Pargi alal paiknevad ERM-i hoidlad, veetorn, jääkelder ja restaureeritud piirdemüür. Alumise, inglise stiilis pargi kõrvale rajati 1923. aastal Tartu Ülikooli dendropark, kus põhirõhk asetati liigirohkusele.
Raadi mõisapargis on praegu avatud esinduslik monumentaalskulptuuride näitus, esimene selletaoline Eestis. Mõisapargi territooriumil eksponeeritakse 16 skulptuuri, millest kümne autoriks on Pallase Kunstikooli üks asutaja, pikaaegne õppejõud ja direktor Anton Starkopf.
Raadi mõisapark on avatud iga päev kell 7-22 ja selle külastamine on tasuta.
Skulptuuripargile saab ligi kas Narva maanteelt läbi mõisa peaväravate või ERM-i poolt.
Lisaks skulptuuripargile tasub tutvuda dendropargiga ja spordipargiga ning väisata Raadi teisi arendusi, mis on meie ehituskultuuri osaks. Aega tasuks varuda ka ERM-i külastamiseks. Tähelepanu! Selle matka sihtkohas ei eksponeerita TRM bannerit.

Kontrollüsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele, milleks on:
Raadi mõisapargis on avatud monumentaalskulptuuride näitus - esimene selletaoline Eestis. Rotundi ja treppide juures asub skulptuur nr 16. Mis on selle skulptuuri nimi?

Sihtkoht

Teise matka sihtkohaks on üks Tartu kultuuriväravatest - lennujaam.

31. märtsil 2024 avati taas Tartu–Helsingi vaheline lennuühendus. Tartu ja Helsingi lennujaama vahel toimub 12 reisi nädalas. Tartust väljuvad lennud põhjanaabrite juurde kell 6 hommikul ja kell 15 pärastlõunal. Helsingist väljuvad lennud Tartusse kell 13.50 ja 23.55. Lennureis kestab 45 minutit.
Ajaloost: 1946. aastal rajatud Ülenurme lennuväli avati 15. mail meditsiinilennuväljana. Vanal ajal lennati Tartust erinevatesse Eesti linnadesse ja ka Leningradi, Moskvasse, Simferopolisse, Odessasse, Pihkvasse ning Kiievisse.
Asfaltkattega rada valmis 1975. aastal ja uus reisiterminal avati 14. augustil 1981. 7. juulil 2000 avas ELK lennuliini Tartust Helsingisse. Sügisel 2008 pikendati maandumisrada 1799 meetrini. 10. detsembril 2009 avati renoveeritud reisiterminal.Tartu lennujaama lennuväljal on üks asfaltkattega rada pikkusega 1800 m ja laiusega 31 m (sobib kuni 75-tonniste lennukite vastuvõtuks).
Tuntuimad reisijad, kes Tartu lennuväljal maandunud, on Malta riigipea Guido de Marco (9.05.2001) ja budismi usujuhi dalai-laama Tenzin Gyatso (20.06.2001).
..

Kontrollüsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus: Tartu Lennujaama ootesaali laes on lennuki tiiva kujulised disainvalgustid. Mitu neid on?

Vorbuse mõisapark ja küla

Vorbusel asub Vorbuse mõisapark, mõned mõisaaegsed hooned, küla keskus ja uusarendus. Mõisa peahoone hävis 1916. aastal Vene sõjaväelaste tõttu. Tänapäeval on enamus hoonetest leidnud uued omanikud ja uue otstarbe. Võib öelda, et endine mõisaala on korrastamata.

Vorbuse (Voore) esmamainimine on aastast 1582. Varasema ajaloo kohta leiate infot inernetist (https://et.wikipedia.org/wiki/Vorbuse_m%C3%B5is ) . Praeguse nime ”Vorbuse” sai mõis Matthias Fohrbussi (Forbes) järgi.
Pärast mõisa riigistamist anti mõis Eesti Vabariigi sõjaväele, kes rajas sinna hobusekasvatuse. 1930-ndate keskpaigas jagati mõisa maad asunduskruntidena maasaajate vahel välja. Nõukogude okupatsiooni ajal moodustati Tähtvere sovhoos (hiljem Tartu näidissovhoos), mille osakonnaks Vorbuse oli.
2017. aasta haldusreformi käigus liideti Tähtvere vald Tartuga ja täna on Vorbuse Tartu haldusüksuse koosseisus. 2020. aastal loendati Vorbuse külas 259 elanikku. Kindlasti soovitame minna ka Vorbuse uusarendust vaatama
Marsruudisoovitus: Tartu-Vorbuse-Kardla-Ilmatsalu-Tartu. Ringi pikkus umbes 30 km, sellest Tartu-Tallinna maanteed u. 600 meetrit .

Kontrollüsimus

Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimuseks on:Vorbuse vana kaupluse juures asub Omniva kirjakast. Mis päevadel ja mis kellaajal toimub kirjakasti tühjendamine? Vastuse leiad kirjakastilt.

Nõo Püha Laurentsiuse kirik ehitati 13. sajandi lõpul ja esimesed teated hoone ehitamisest pärinevad 1250.–1260. aastatest. Kirik on sõdades korduvalt kannatada saanud, sellele vaatamata on esialgne ilme enam-vähem säilinud. Nõo kirik on ainuke telliskirik Lõuna-Eestis. Nõo kirik on üks esimesi maakirikuid, kus juba 1781.a. mängis orel. Uus orel pärineb aastast 1890.

Nõos asub aga veel üks kirik, mille olemasolust tänapäeval vähesed teavad. Selleks on Nõo Püha Kolmainu kirik. Arhitektuuriliselt tähelepanuväärne, lääne pool kellatorniga, lubjatud maakividest ja punastest tellistest historitsistlik kirik valmis 1873. aastal. Nõo kiriku sisearhitektuur on lihtne, historitsistlik kujusein-ikonostaas pärineb 19. sajandi lõpust.
Vikipeedia andmetel teenib tänapäeval kogudust preester Miikael Raissar ja teenistused toimuvad üks kord kuus. Koguduses on mõnikümmend liiget. Kiriku aadress on Vana-Nõo tänav 20.
Tähelepanu! 08. juunil leiab Nõos aset kodukohvikute päev.

Küsimus:
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus: Nõo Püha Kolmainu kirikule (tornidele ja fassaadile) on paigaldatud hulgaliselt vene-õigeusu riste. Mitu neid on?
abc a..

Kambja on rahvalaulu ja hariduselu häll.

Oleme lähenemas võidupühale, sestap oleme valinud järgmiseks matka sihtkohaks Kambja Vabadussõja mälestussamba.
Vabadussõja mälestussammas avati Kambja alevikus 27. oktoobril 1929. a. Pronkskuju valmis kunstnik Aleksander Elleri kavandi järgi. Samba alus valmistati meister Jürgensoni juhatusel kividest, mida langenute perekonnad ja Kambja ümbruse elanikud kodu põldudelt ning niitudelt kokku tõid. Raha samba valmistamiseks saadi korjandustest ja valdade toetusena. Rahvajutu järgi oli esialgse kuju prototüübiks Villemi talu peremees ja Riigikogu liige Jüri Ottas.
1940. aastal tõmmati sõdurikuju samba aluselt maha. 12. juulil 1942. a tõsteti kuju tagasi, kuid 16. mail 1948. a lõhuti sammas lõplikult.
Taastatud mälestusmärk Aivar Enneti valmistatud uue pronkskujuga avati 23. juulil 1989. Samba tagumisel küljel on pronkstahvel, millel on 63 Vabadussõjas langenud sõduri nimed. Tuntuimaks samba pronkstahvlil loetletud langenud sõjameheks on leitnant Julius Kuperjanov
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus on:Tuntuimaks Kambja Vabadussõja mälestussamba pronkstahvlil loetletud langenud sõjameheks on leitnant Julius Kuperjanov. Selles nimekirjas on veel üks Kuperjanovi nime kandnud sõjamees. Mis on tema eesnimi?

Väägvere on üks Tartumaa ja Eesti kultuurihällidest.
Liivimaa kindralkuberner George Brown andis 18.aprillil 1765.aastal välja koolipatendi, mille alusel tehti vähemalt viie adramaa suurustele mõisatele kohustuseks asutada koolid lastele, kellel puudusid kodus õppimise võimalused. Mõisnikele, kes kooli ei asutanud, oli ettenähtud trahv kümme taalrit kirikukassasse. Väägvere külakool on ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Klassitsistlik ühekorruseline ristlaudisega puithoone. Kaetud viilkatusega. Sissepääsu ees viilkatusega tuulekoda. Säilinud ilus klassitsistlik reljeefsete tahveldistega uks.

Juba vanast ajast on tuntud siinse külakooli õpetajate ning kohaliku rahva muusikalembus. Nii tegutseb juba 1839. aastal kokku tulnud Väägvere pasunakoor väikeste vaheaegadega tänaseni. 1846. aastal asus Väägvere külakoolis tööle Lohkva Taavet - David Wirkhaus (1800-1872), kes õppetöö kõrvalt juhatas ka orkestri tegevust.

Väägvere unikaalne sündmus on Wäägvere Wolk. Sel aastal toimub see 6. juuli algusega kell 15.00 Väägvere külaplatsil Wäägvere Wolk (https://www.facebook.com/events/1477049749766807/ ). Esinejate nimekiri on pikk ja rahvusvaheline omadest on esindatud Väägvere Pasunakoor ja Väägvere Külakapell. Külalisi on Lätist, Leedust, Soomest ning Mulgi- ja Tartumaalt.
Aovere kaudu matkajatel soovitame sisse astuda ka Alery Kalapoodi. Poe omanikud püüavad kala ise ja töötlevad kohapeal. Rahva lemmikuks on kujunenud suitsulatikas. Võtke seda külastust, kui tutvumist toidukultuuri näitega.

Kontrollküsimus: Väägvere vana koolimaja sissepääsu ees on viilkatusega tuulekoda. Säilinud on klassitsistlik reljeefsete tahveldistega peauks. Mitu punast ristkülikukujulist elementi näed peauksel?
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele.

Lennunduse ajalugu algab 1903.aastal, kui sooritatakse esimene mootorlend inimkonna ajaloos. Eesti inimestes tekib tõsine huvi lennunduse vastu ja 1910. aastal saavad Tartu üliõpilased loa õhusõidukursuste korraldamiseks. 1912.a. sooritatakse Tartus Eesti esimese demonstratsioonlend; 1918.a. asutatakse Eesti Õhujõud.
Eesti Lennundusmuuseum tutvustab üht osa meie kultuuriloost. Muuseumi väljapanekud on põnevad ja nendega tutvumiseks on vaja võtta aega.
Tähelepanu! Lennundusmuuseumis toimub 13.07.2024 III Haaslava vanatehnikapäev. Täpsem info Tartu 2024 sündmuste kalendrist. Sissepääs muuseumi piletiga (15.-).
Marsruudisoovitus: Tartu- Ülenurme-Lange-Ülenurme-Tartu. Kokku umbes 30 km.

Osalemise registreerimine

Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. KONTROLLKÜSIMUS: Eesti Lennundusmuuseumi peasissekäigu juures on aiale paigutatud Eesti Lennupäevade banner (TRM banneri kõrval). Millist õhusõidukit on sellel esitletud?

a
b
c
d
e
c

Küsimus

Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus:

ÜHEKSAS MATK

a
b
c
d
e

Kontrollküsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus: ..

.

a
b
c

Kontrollküsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimuseks on:

a
b c

Kontrollküsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus:
Kontrollküsimusele leiate vastuse Nõo Veskijärve puhkealal paikneva riietuskabiini seinal olevalt sildilt.

abc

Kontrollküsimus
Matkast osalemise saate registreerida TRM kodulehel www.tarturattamatkad.ee asuva lingi kaudu vastates kontrollküsimusele. Kontrollküsimus:

Kasulikud nõuanded enne matkale minekut

 • Tutvu sihtkohaga ja vali endale sobiv marsruut
 • Vali matka alustamiseks sobilik kellaaeg
 • Riietu vastavalt ilmaoludele
 • Ole avatud meelega ja vali sobilik sõidukiirus
 • Võta vastutus liiklusohutuse eest
 • Võta matkale kaasa pisut süüa-juua ja natuke raha
 • Võta matkale kaasa laetud mobiiltelefon

Mitu põhjust, miks rattasõit kasulik on

 • Rattasõit on kasulik harrastus! 
 • Rattasõit annab vabaduse
 • Rattasõit ajab su vormi ja annab hea enesetunde
 • Rattasõit on seiklus, see on lõbus, see on pere- ja keskkonnasõbralik
 • Sa tutvud loodusega ja sa võid alati ümbruskonna nautimiseks peatuda
 • Rattasõit on põnev- linnast välja sõites avanevad uhked maastikud, sa tunned, kuidas loodus su ümber elab- linnud laulavad, puud nagisevad tuules, pilved sõuavad taevas…

[wpforms id="477" title="false" description="false"]

Annetus

Oleme tänulikud osalejate poolt tehtud toetuse eest! MTÜ Tartu Rattamatkad konto Swedbankis on EE722200221063994699 ja EE164204278626696008 (COOP Pangas)